Závesný kontajner 5m3

Tento typ kontajnera je určený k zberu tuhého a sypkého odpadu z domácností, priemyselných, stavebných a poľnohospodárskych objektov.
Vďaka zníženej nakladacej hrane je možné tento kontajner plniť zboku. Kontajner je možné opatriť sieťou alebo plachtou na zaistenie prepravovaného materiálu.

Objednať kontajner: 0911 788 501