Kontakt

Kontakt

Graber s. r. o

Sládkovičova 1151/22,
902 01 Pezinok

Telefón: +421 911 788 501

IČO: 46424741
DIČ: 2023379776
IČ DPH SK2023379776

Zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.28416/T

E-mail: zemnepracegraber@gmail.com

Kontaktný formulár