Predaj zeminy

Cenník zeminy - maolobchodný odber

Ceny sú uvádzané bez DPH
Druh zeminy Sypná hmotnosť t/m3 Cena (bez DPH)
Ornica 1,1 - 1,3 15€ / tona
Osievaná záhradná zemina 1,1 - 1,3 20€ / tona
Zásypová zemina 1,1 - 1,3 10€ / tona

 

Cenník štrky, piesky, makadam - maolobchodný odber

Ceny sú uvádzané bez DPH
Druh Sypná hmotnosť t/m3 Cena (bez DPH)
Netriedený štrk 1,7 - 1,9 12€ / tona
Triedený štrk fr. 0-4 mm 1,7 - 1,9 12,00€ / tona
Triedený štrk fr. 4-8 mm 1,7 - 1,9 12€ / tona
Triedený štrk fr. 8-16 mm 1,7 - 1,9 12€ / tona
Triedený štrk fr. 16-22 mm 1,7 - 1,9 12€ / tona
Triedený štrk (okruhliaky) fr. 22< mm 1,7 - 1,9 12€ / tona
Kopaný piesok fr. 0-1 1,6-1,8 18,5€ / tona
Makadam fr. 4-8 - 16€ / tona
Makadam fr. 8-16 - 18€ / tona
Makadam fr. 16-32 - 18€ / tona
Makadam fr. 0-32 - 18€ / tona
Makadam fr. 0-64 - 18€ / tona

 

- Ceny sú uvádzané bez DPH

- Pri väčších mnoštevných odberoch možná individuálna zľava
- Cena materiálov nezahŕňa ich dopravu

Orientačná cenová kalkulácia dopravy zeminy v rámci Bratislavy

Materiál

Objem

Miesto vykládky

Výsledná cena za materiál a dopravu (bez DPH):