Služby

Ponúkané služby

image_2

Odvoz a likvidácia odpadu

 • Odvoz stavebného odpadu
 • Odvoz biologického odpadu
 • Odvoz zmiešaného odpadu
 • Pristavenie 3,5,7 alebo 9 m3 kontajnera

image_3

Predaj zeminy

 • Ornica
 • Osievaná záhradná zemina
 • Zásypová zemina

image_4

Zemné a výkopové práce

 • Vyrovnávanie terénu
 • Výkop rýh, základov, bazénov
 • Nakladanie a odvoz materialov

image_4

Búracie práce

 • Búracie a demoličné práce
 • Likvidácia stavieb
 • Odvoz stavebného odpadu
 • Zabezpečenie potrebných mechanizmov